Åpenhet og nettverk hjalp Solveig etter at fjøset brant ned.

Da flere generasjoners livsverk brant ned - og nesten hele besetningen døde - var venner, naboer, familie og samvirke gode å ha for melkebonden Solveig Bratteng Rønning og mannen Geir Ove.

Se filmen om Solveigs åpenhet og den lange veien tilbake. Solveig forteller sin historie og Brit Logstein, forsker/stipendiat ved Ruralis forteller om sin studie «Bønder og psykisk helse». Film er 15 minutter.