Det handler om å dele det gode bondevettet!

Nettside om psykisk helse i landbruket

Dette er Norges Bondelag sin nettside om psykisk helse i landbruket, og er utviklet i samarbeid med Mental Helse Ungdom, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde -og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bygdeungdomslag, Nortura og Ruralis. Nettstedet er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler og Extrastiftelsen. Gjennom nettstedet vil vi øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i vår hverdag som bønder.

Dette er Norges Bondelag sin nettside om psykisk helse i landbruket, og er utviklet i samarbeid med Mental Helse Ungdom, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde -og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bygdeungdomslag, Nortura og Ruralis. Nettstedet er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler og Extrastiftelsen. Gjennom nettstedet vil vi øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i vår hverdag som bønder.

Bondeyrket gir oss mange muligheter, men til tider også mange utfordringer. Som ansvarlig for egen gårdsdrift vurderer bonden hele tiden hvor innsatsen skal settes inn for å sikre produksjonen. Som bønder vet vi av egen erfaring at for å høste en god avling, må man prioritere og legge til rette for god vekst.

Det er ikke like stor bevissthet om at det av og til også er viktig å stoppe opp – og gjøre vurderinger og prioriteringer omkring hvordan vi kan styrke og sikre trivsel i hverdagen.

Tidspress og stramme marginer gjør at det ofte oppleves som vanskelig å ta seg tid til dette. Nettopp derfor er det ekstra viktig å tenke gjennom hva det er som utfordrer i hverdagen, og hva som kan bidra til å gjøre en forskjell for å håndtere belastningene.

Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres. Landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet her, men gjennom denne nettsiden gjør vi et målrettet grep for å øke bevisstheten og kunnskapen i næringa vår om temaet.

Som bønder kan vi av og til bli for flinke til å skulle klare alt selv, men ingen mestrer alt til enhver tid.

«Livet er ingen rett linje», sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Både i samfunnet generelt og i landbruket kan vi bli flinkere til å erkjenne dette.

«Når man setter ord på det, så er det til hjelp», forteller bonde Oddvar Pedersli, en annen av bidragsyterne i prosjektet.

Som bønder har vi et nettverk rundt oss av organisasjoner, rådgivere og kollegaer.

«Min erfaring er at alle står klar og ønsker å hjelpe, men man får ikke gjort noe når man ikke vet», oppsummerer HMS-rådgiveren Halle Arnes.

På nettsiden finner du 12 forskjellige intervjuer som forteller om ulike sider ved psykisk helse:

Fra bonden med egne erfaringer med psykisk sykdom, til fagpersoner fra Rådet for psykisk helse og Mattilsynet, og bønder som gir sitt perspektiv på hva som kan gjøre en forskjell i hverdagen.

Sitatet «Det vi får bevisstgjort, kan vi gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort, gjør alltid noe med oss», beskriver godt hva vi ønsker med prosjektet.

Vår oppfordring er å gå inn å se filmene og les tekstene med budskapet og historiene fra Solveig Bratteng Rønning, Oddvar Pedersli, Odd Christian Stenerud, Bente Roer, Knut Olav Omholt og Halle Arnes, Hans Edvard Torp, Robotklubben på Snåsa, Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse og Einar Vatle i Mattilsynet.

Det handler om å gjøre en forskjell for seg selv og for andre – og å dele det gode bondevettet med hverandre!

«Som bønder har vi et nettverk rundt oss»