Nyttige nettsider

Hvor finner jeg ut mer? Både myndighetene og frivillige organisasjoner er viktige ressurser i arbeidet med å spre kunnskap om psykisk helse og å tilby bistand i krevende situasjoner. Nedenfor finner du lenker til ulike nettsider med nyttig informasjon.

Info om Psykisk helse

Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon som skal være en pådriver for god psykisk helse. Du finner blant annet artikler om psykisk helse og informasjon om kurstilbud på deres nettsider.

Folkehelseinstituttet driver med helseovervåking for å følge befolkningens helsetilstand, blant annet med forskning og annen kunnskapsutvikling for å se hvordan vår helse påvirkes og hvordan den kan forbedres. FHI har egne sider om psykisk helse.

Helsenorge.no er det offentlige Norge sin helseportal. Nettstedet skal være en veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Helsenorge.no har en egen side om psykisk helsehjelp.

Noen å snakke med

Mental Helse har en telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Alle som vil snakke kan ta kontakt. Tjenesten tilbyr både en samtalepartner om livets utfordringer og informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud. Du kan være anonym. Tilbudet er døgnåpent og gratis. Telefonnummer til hjelpetelefonen: 116 123. På nettjenesten kan du sende meldinger og få svar tilbake.

Kirkens SOS tilbyr kontakt gjennom sin døgnåpne krisetelefon. Alle, uansett religiøst syn, kan ta kontakt. Alle er sikret full anonymitet. Telefonnummer: 815 33 300. Man kan også ta kontakt via nettjenesten SOS-meldinger eller via SOS-chat. På SOS-meldinger vil man få svar i løpet av 24 timer. SOS-chat er åpent mandag til fredag 18.30-22.30, her får man svar direkte på meldingen sin.

Helsetilbud

Det arrangeres gode kurs i depresjons- og belastningsmestring, oftest gjennom det kommunale helsetilbudet. For å finne ut om det eksisterer et slikt tilbud i din kommune, ta kontakt med din fastlege eller denne linken hos Rådet for psykisk helse. Du kan også ta kontakt med Rådet på tlf 23 10 38 76 for mer informasjon.

Alle landets innbyggere har en fastlege. Når du opplever behov for hjelp kan du ta kontakt med fastlegen, fortelle hvordan du har det og be om videre henvisning til psykolog eller andre. For å finne ut hvem som er din fastlege er, se her.

Mattilsynet og varslingsplikt

Dyrevelferdsloven § 5 nedfeller varslingsplikten.

Mattilsynets varslingsside om varsling finner du info om varsling.

Dersom du vil varsle anonymt gjør du dette på Mattilsynets side for bekymringsmelding.