Gode hverdagsråd

Gode hverdagsråd! Vi trenger alle å gjøre grep i hverdagen for å ta vare på oss selv. Som bonde har man en arbeidssituasjon og en hverdag der man ofte arbeider mye på egenhånd i et høyt tempo og med stort ansvar på egne skuldre. Da er det viktig å ha med seg noen grep som bygger styrke til å takle og håndtere krevende hverdager.

Bruk arenaene!

Sosialt fellesskap og samvær med andre er verdifullt for den psykiske helsa vår. Det er derfor ekstra viktig å bruke arenaene som finnes for å treffe kollegaer og andre i næringa. Prøv å prioritere å delta på møter og andre aktiviteter som arrangeres.

Dette kan være alt fra formelle til uformelle arenaer:

  • Treff i regi av ulike landbruksorganisasjoner: bondepuber, fjøsmøter, studieringer, bondekafeer, kutreff og fagdagerI Snåsa etablerte melkebøndene en robotklubb som et faglig og sosialt fellesskap.
    I Snåsa etablerte melkebøndene en robotklubb som et faglig og sosialt fellesskap.

– Vi har ikke noe program. Vi prater om alt som angår arbeidet og hverdagen, men det glir fort over til «hvordan står det til?» og «hvordan har du det, egentlig?» Det erstatter de gamle arenaene hvor fellesskapene var tettere enn de er i dag, forteller Trine Hasvang Vaag.

Klikk her for å lese og se mer fra robotklubben til Snåsa-bøndene.

Uansett hvilke arenaer som er aktuelle, gir det å være en del av et felleskap rom for å dele og utveksle erfaringer om hverdagen som bonde. Å vite at også andre i sin hverdag opplever liknende situasjoner, og kan grunne over de samme problemstillingene, gjør det ofte lettere å takle egne utfordringer.

Stopp opp – sorter – bruk ressursene

Erkjennelsen av at man ikke kan klare alt alene til enhver tid er viktig når kravene er mange og tempoet blir høyt.

– Jeg trengte en samtale for å sortere tankene. Jeg begynte å bli sliten, hvis jeg ikke gjorde endringer ville jeg nok smelle i veggen, forteller Odd Christian Stenerud. Han har satset stort og holdt høyt tempo i mange år.

Erfaringene hans er viktige også for andre bønder. Gjennom en samtale med en venn innså Odd Christian at han måtte stoppet opp og sortere: Hvilke oppgaver belastet ham i hverdagen? Og så plukket ham dem vekk.

– Jeg innså det går an å si nei.

For andre kan det være snakk om å få hjelp til å løse opp i belastende utfordringer, enten det er behov for mer praktisk hjelp i drifta eller produksjonsfaglig eller økonomisk rådgivning. Folk som ser ting utenifra har et annet perspektiv og kan hjelpe deg å sortere og gi forslag til løsninger man ikke selv får øye på fra eget ståsted.

Klikk her for mer om Odd Christian Stenerud sine erfaringer.