Trenger du hjelp?

Hvorfor er det viktig å dele hvordan man har det? Hvilke signaler er det som indikerer at du kan trenge noen å snakke med? Og hvem kan utgjøre en støtte når du opplever at hverdagene er vanskelige?

Det finnes mange tilbud om hjelp hvis du opplever hverdagen som vanskelig. Både gjennom det offentlige helsevesenet og gjennom landbrukets eget bedriftshelsetjenestetilbud kan man komme i kontakt med og få hjelp fra fagfolk med kompetanse på psykisk helse.

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ta kontakt med legevakten hvis du har et problem utenfor fastlegens åpningstid.

«Hvis du lurer på om du trenger hjelp – ta kontakt. Det er bedre med en gang for mye enn for lite»

Det er faktisk ikke noe bryderi for de du tar kontakt med. Det er jobben deres å høre på alle som tar kontakt.

Det kan ofte være vanskelig å vite hvilke tegn som kan føre til et ekstra behov for noen å prate med og tegnene kommer gjerne snikende.

Eksempler på når du kan vurdere å oppsøke hjelp:

  • Du sover dårlig eller har endret matlyst.
  • Du kjenner på hodepine, kvalme og brystsmerter som ikke har noen åpenbar årsak.
  • Du trekker deg tilbake fra familie og venner.
  • Du har vanskelig for å gjennomføre daglige rutiner (for eksempel daglig stell av dyr).
  • Du forsømmer personlig hygiene.
  • Du har problemer med å konsentrere deg og huske ting.
  • Du får panikk, er ekstremt engstelig, merkbart deprimert eller har selvmordstanker.
  • Du er unormalt mye sint og frustrert.

Det er helt normalt at vi i perioder i livet ikke har det så bra og trenger noe bistand. Tidlig hjelp hindrer ofte utvikling av kriser. Når du ikke har det godt med deg selv, eller du er usikker og trenger veiledning fra mennesker med spesialkompetanse, er det viktig at du så raskt som mulig tar kontakt med noen som kan hjelpe. Fastlegen kan hjelpe deg med lette til moderate plager, eller henvise deg videre til andre som kan hjelpe.

Hvor finnes det hjelp?

Dersom du opplever et problem du trenger rask hjelp med, ring 116 117. Da kommer du til nærmeste legevakt.

Det finnes mange telefontjenester og nettsider hvor du kan få råd og veiledning:

Mental Helses hjelpetelefon
www.mentalhelse.no
Åpningstid: Hele døgnet
Tlf: 116 123

Norsk Landbruksrådgivning
www.nlr.no
Åpningstid: mandag-fredag 08-16.
Tlf: 90203317

Kirkens SOS
www.kirkens-sos.no
Åpningstid: hele døgnet
Tlf: 22 40 00 40

AA Anonyme alkoholikere
www.anonymealkoholikere.no
Åpningstid: 11-15 hverdager og 18-22 alle dager.
Tlf: 911 77 770